Przyjaciel szkoły

Dziękujemy

Serdeczne podziękowania składamy Pani Celinie Chwalisz za podarowanie szkole cennej nowatorskiej pomocy dydaktycznej.
Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym.

 

Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Trojanowskiej, Panu Dariuszowi Gorzelnik oraz Pani Agnieszce Jaroch za poświęcenie czasu wolnego i bezinteresowny przewóz dzieci własnymi samochodami oraz duże zaangażowanie w opiece nad dziećmi.
Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym.

 

Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy przyczynili się do zbierania żywności dla ubogich rodzin.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Adama Dedio – pomysłodawcy i organizatora tej akcji.
Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym.

 

Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy Państwu Anecie i Grzegorzowi Pawliszakom za poświęcenie czasu wolnego i bezinteresowny przewóz dzieci do Pruchnika, za gotowość do pomocy medycznej i duże zaangażowanie w opiekę nad naszymi pociechami na farmie.
Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym.