Sukcesy i osiągnięcia

Jak przystało na szkołę językową – znaczące osiągnięcia miały miejsce podczas testów poziomujących – według międzynarodowych standardów egzaminów Cambrige – przeprowadzonych pod koniec września 2020 roku w klasach szóstych.

Osiągnęliśmy poziomy:

Poziom B2 ( jest to poziom matury rozszerzonej, FCE – dający prawo do nauczania dzieci młodszych), poziom dający uprawnienia do awansów dla pracowników administracji publicznej, specjalizacji lekarskiej i innych, umożliwia studiowanie za granicą) – ten osiągnęło czworo uczniów z klasy VI !!!
Poziom B1 (poziom matury podstawowej – poziom, który zamierzaliśmy osiągnąć z końcem nauki w klasie szóstej) – osiągnęło ośmioro uczniów !!!

Reasumując 45% naszych uczniów znacznie przewyższyło planowane zamierzenia; pozostałe uplasowały się w poziomie A2, co było zgodne z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę zajęcia trwające online.

Przypomnę, że w momencie gdy planowaliśmy rozwój językowy dzieci, szkoła podstawowa była 6-klasowa i na tej podstawie planowaliśmy osiągnięcie poziomu B1 wraz z zakończeniem nauki w roku szkolnym 2020/2021 – oczywiście w przypadku uczniów systematycznie pracujących.

Osiągnięcie tego poziomu rok wcześniej oraz wyższego poziomu B2 należy uznać za bardzo duży sukces naszej unikalnej metody nauczania oraz nauczycieli j. angielskiego.

Ale naszym największym sukcesem jest uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży. To świadczy o pozytywnych emocjach i daje impuls do dalszej pracy.