Oferta edukacyjna

Naszym niezbywalnym atutem jest dwujęzyczność – jest to jedyna tego typu placówka w Przemyślu:

 • zajęcia j. angielskiego realizuje 2-3 nauczycieli przedmiotu. Zajęcia prowadzone są według określonego porządku: jeden z nauczycieli realizuje treści zawarte w podręczniku – najczęściej na poziomie programowo wyższym niż przewiduje program danej klasy – ucząc wszystkich 4 sprawności językowych. Kolejny pedagog jest odpowiedzialny jest tzw. speaking, rozwija mówienie i rozumienie. Trzeci z kolei – prowadzi zajęcia przedmiotowe w j. angielskim np. matematykę, muzykę, literaturę, przyrodę, historię. Dodatkowo z uczniami, od kl. IV, pracuje NEATIVE SPEAKER.
 • Od I klasy uczymy również j. niemieckiego, co pozwala znacznie poszerzyć poziom podstawy programowej, według której dzieci w szkole podstawowej uczą się drugiego języka obcego. Dobra znajomość drugiego języka obcego daje na przyszłość bardzo dobrą perspektywę rozwoju.

Ambicją dyrekcji i pedagogów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona jest nabycie przez uczniów:

 • dobrych umiejętności komunikacyjnych zarówno w języku ojczystym, jak również językach obcych, znacznie wykraczających poza podstawę programową,
 • umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
 • wiedzy o otaczającym świecie,
 • sprawności ruchowych,
 • umiejętności manualnych,
 • umiejętność pracy zespołowej cenionej na całym świecie,
 • poczucia estetyki, wrażliwości na piękno,
 • umiejętności interpersonalnych.

Realizację tych celów zapewnią zajęcia oferowane w standardzie edukacyjnym oraz w postaci zajęć dodatkowych.

Standard edukacyjny:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • codzienne zajęcia w j. angielskim, ( dodatkowo zajęcia z Native Speakerem),
 • w ośmioletnim cyklu – nauczanie wszystkich przedmiotów objętych obowiązkowym programem dla szkół podstawowych a ponadto – nauczanie wybranych – w formie dwujęzycznej,
 • drugi język obcy,
 • zajęcia ruchowe w formie tradycyjnego wychowania fizycznego a także zajęć basenowych oraz tańca towarzyskiego,
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna,
 • opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 8.00 oraz 12.30 – 16.30.

Dodatkowo:

 • Zajęcia kółka naukowego,
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego,
 • Zajęcia szachowe,
 • Zajęcia kółka historycznego,
 • zajęcia kółka plastycznego,
 • zajęcia tenisowe,
 • zajęcia kulinarne,
 • SKS
 • zajęcia kółka turystycznego.

Aktywność fizyczna:

Chcemy, aby nasi uczniowie byli aktywni fizycznie. Wszak aktywność nie tylko wspomaga prawidłowy rozwój fizyczny, służy również wzrostowi odporności organizmu dziecka. Właściwie dobrane, zróżnicowane zajęcia ruchowe wpływają w dużym stopniu na rozwój zdolności umysłowych dziecka.
Dzieci w Niepublicznej Szkole im. I. Newtona uczą się tańca towarzyskiego, uczęszczają na zajęcia Fitness –Junior i tenisa ziemnego. Swą sprawność, fizyczną ćwiczą pod okiem trenerów i nauczycieli WF-u.
Nasza Szkoła została zakwalifikowana do programu MAŁY MISTRZ, co pomaga osiągnąć wysoką jakość zajęć sportowych. Począwszy od klasy 4 uczniowie uczestniczą w zajęciach nauki pływania. W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęło działalność Szkolne Koło Turystyczne, natomiast od września 2021 roku chcemy zainaugurować zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Newton”.

Ponadto w ofercie dla naszych uczniów:

 • proponujemy wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu,
 • a opiekę zdrowotną pełni pielęgniarka szkolna w ramach umowy z NZOZ Danmed.