Nabór i opłaty

Rekrutacja na rok 2020/2021

Prowadzimy rekrutację:

 • do klas I – VII.

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać pod tel. 16 670 54 20. Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze udziela dyrektor szkoły.

Zasady Rekrutacji

I. Karta Zgłoszenia:

 • Nabór uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu odbywa się w ciągu całego roku szkolnego poprzedzającego pójście dziecka do szkoły,
 • Zapisy przyjmowane są na podstawie wypełnionej „Karty Zgłoszenia” złożonej osobiście w sekretariacie Szkoły lub wysłanej na maila: poczta@szkolanewton.pl.

Wymagane dokumenty na tym etapie:

 • wypełniona Karta Zgłoszenia (do pobrania tutaj),
 • opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.

II. Przebieg Rekrutacji:

 • Spotkanie Rodzica z Dyrektorem Szkoły w celu zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz organizacją pracy Szkoły,
 • Dzieci spotykają się z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,pedagogiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej, a także wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka,
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej. O swojej decyzji Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców drogą mailową lub telefonicznie,
 • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształcenie dziecka i wpłacenia wpisowego.

Opłaty

 • czesne za wszystkie usługi w standardzie 220 zł za miesiąc,
 • jednorazowe wpisowe na początku nauki 250 zł w ramach wpisowego każde dziecko otrzymuje mundurek (bluza + bluzeczka polo biała).