Szkolne Koło Turystyczne „Rusz się”

1. Historia i regulamin SKT „Rusz się”

 1. Szkolne Koło Turystyczne „RUSZ SIĘ” powstało w 2020 roku.
 2. Celem działalności koła jest popularyzacja turystyki pieszej, rozbudzenie zainteresowań turystyczno–krajoznawczych, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową i historyczną dla naszego regionu, motywowanie do aktywnego spędzania czasu, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych. Ambicją członków koła jest również organizowanie spotkań z podróżnikami w celu poznania różnych części świata – walorów, obyczajów, sposobów życia ludzi, itp.
 3. Organizatorami i opiekunami imprez  turystycznych jest dyrektor szkoły mgr inż. Andrzej Świetlicki wspólnie ze stałymi członkami koła turystycznego.
 4. Trasy i plany imprez turystycznych,  wynikające z programu koła, przedstawione są przez organizatorów na stronie internetowej szkoły oraz opublikowane w dzienniku elektronicznym w terminie co najmniej na tydzień przed ich realizacją.
  Wyznaczone trasy będą dostosowane do fizycznych możliwości uczestników wycieczek.
 5. Opłaty za imprezę będą pobierane na bieżąco. Ich koszt będzie zależeć od ceny przejazdów środkami komunikacji (ZTM, PKS, PKP), biletów wstępu do zwiedzanych  obiektów, kosztów organizacyjnych i programowych.
 6. Warunki uczestnictwa:
  • uczestnikami imprez turystycznych są w pierwszej kolejności aktywni członkowie koła turystycznego, którzy pełnią jednocześnie rolę współorganizatorów, a ponadto:
  • uczestnikiem imprezy może być każdy uczeń szkoły z klas 4–8, który:
   • posiada pisemną zgodę rodziców,
   • dysponuje dobrym stanem zdrowia,
   • jego zachowanie w szkole nie budzi zastrzeżeń.
  • ilość uczestników każdej imprezy jest ściśle określona, w związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia naboru.
  • Stworzony program Szkolnego Koła Turystycznego jest skierowany do uczniów klas 4-8.
  • Każdy uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych, zaleceń opiekunów i zachowywać się zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka oraz otaczającej przyrody.
  • Na każdą wyprawę należy być wyposażonym w legitymację szkolną, wodę do picia, prowiant, odpowiednie buty i być ubranym stosownie do pogody.

2. Członkowie SKT „Rusz się”

Stali Członkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Rusz się”:

 1. Lena Prachowska – klasa 4
 2. Filip Kuca – klasa 5
 3. Maksymilian Ziober – klasa 5
 4. Michał Ampulski – klasa 5
 5. Michał Wołczacki – klasa 4
 6. Mateusz Wawro – klasa 4
 7. Mateusz Gorzko – klasa 4
 8. Hubert Jasina – klasa 4

3. Nasze rajdy

2021

RAJD: RYBOTYCZE – KOPYŚNO – KOPYSTAŃKA (541 NPM.) – BRYLIŃCE
Termin rajdu: 8, 9 lub 10 czerwca.


RAJD: BRYLIŃCE – PRZEMYŚL
29 czerwca 2021 r. (wtorek).