KOŁO NAUKOWE 6-8

Działalność Koła Naukowego

W naszej szkole po raz kolejny odbyły się zajęcia w ramach „Koła Naukowego” – tym razem rozwiązywaliśmy problemy z dziedziny chemii. Młodzież z zapałem i dużym zaangażowaniem wykonywała doświadczenia chemiczne: np. ogrzewanie cukru. Uczniowie na bieżąco dokonywali obserwacji i wyciągali wnioski. Zachęcamy wszystkich kandydatów na przyszłych naukowców do obejrzenia zdjęć i zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach. Tym, którzy już tworzą naszą „chemiczną’’ społeczność życzymy powodzenia w dalszym pogłębianiu wiedzy i kształtowaniu swoich umiejętności.