PRÓBNA EWAKUACJA

21 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja mająca na celu zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Cała akcja przebiegła sprawnie. Po zabezpieczeniu klas uczniowie wraz z nauczycielami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Po złożeniu meldunku prowadzącej ewakuację pani dyrektor Annie Blajer-Skomro i kontroli budynku alarm został odwołany. Pracownicy szkoły i uczniowie bezpiecznie udali się do swoich zajęć.

[Best_Wordpress_Gallery id=”72″ gal_title=”PRÓBNA EWAKUACJA”]