PASOWANIE NA CZYTELNIKA

11 stycznia 2019 r. uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście włączeni do grona czytelników naszej biblioteki. Uczniowie klasy IV a wprowadzili swoich młodszych kolegów w świat książek. Przygotowana przez nich inscenizacja uczyła jak należy dbać o książki, a piosenka wykonana przez Hanię ujawniała bohaterów i krainy, które czekają na poznanie. Pod ich czujnym okiem dzieci rozwiązywały skomplikowaną krzyżówkę. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację o korzyściach płynących z czytania. Na zakończenie pasowania pani dyrektor Anna Blajer-Skomro wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, a uczniowie klasy IV zakładki z prośbami książek.

Zachęcamy wszystkich uczniów do odwiedzania biblioteki.