ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W NEWTONIE

W naszej szkole 25 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Ważnym celem organizowanej imprezy była edukacja zmierzająca do uświadomienia wartości tkwiącej w różnorodności przyrodniczej świata oraz kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za losy przyrody
i człowieka na Ziemi.

Uczniowie wszystkich klas już wcześniej przygotowywali plakaty i hasła
o tematyce ekologicznej, które zostały zaprezentowane na uroczystym spotkaniu.

Uczeń klasy IV b – Dawid Walczyszewski- przedstawił koleżankom
i kolegom swoją prezentację multimedialną Ochrona zagrożonych gatunków.

Uczniowie klasy IV a zaprezentowali inscenizację ukazującą
w humorystyczny sposób problemy wielu gatunków zwierząt. Do biura podróży zgłaszały się zwierzęta, które chciały popłynąć na bezpieczną wyspę. Szukały schronienia, gdyż należą do gatunków zagrożonych wyginięciem. Uczniowie doskonale odegrali swoje role, co widownia nagrodziła dużymi brawami.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego święta serdeczne dziękujemy – Alina Stec i Maria Woś.