WIELKANOCNE ŻYCZENIA

W dniu 16 kwietnia 2019 r. dzieci z klasy III a wybrały się na pocztę, celem wysłania kartek wielkanocnych, które własnoręcznie wykonały
w klasie.

W urzędzie pocztowym samodzielnie adresowały koperty i wpisywały adres nadawcy. Adresatami byli bliscy z rodzin dzieci: babcie, dziadkowie, rodzice. Przy okienku kasowym zostały zakupione znaczki
i naklejone na koperty. Korzystając z uprzejmości pań, pracujących na poczcie uczniowie dowiedzieli się również, że można kolekcjonować znaczki o różnej tematyce np.: przyrodniczej, historycznej, w specjalnie do tego przeznaczonych klaserach. Jest to bardzo przyjemne hobby. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.