NASZE KONKURSY

W naszej szkole zostały przeprowadzone konkursy:

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne organizowane przez CES zostało przeprowadzone 15 maja. Każdy test składał się z dwóch części: Zadań ortograficznych – 10 pytań testowych z podanymi 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna była prawidłowa, oraz Dyktanda – tekst z 30 lukami (z 20 dla edukacji wczesnoszkolnej), które należało uzupełnić jedną z dwóch zaproponowanych liter.

Wyróżnienie uzyskali uczniowie klasy III a Nicola Sus i Artur Czochara.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny ma charakter jednorazowego testu. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawierał 21 zadań o różnym stopniu trudności, a test konkursowy w kategorii „Maluch” zawierał 24 zadań. Do każdego zadania dołączonych było 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna była poprawna. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

Laureatem tego konkursu został:

Tymon Mikuła uczeń klasy III a

Wyróżnienie:

Mateusz Wawro uczeń klasy II a,

Jagoda Komorska uczennica klasy IV b.

Z okazji Święta Patrona Szkoły odbył się konkurs plastyczny „Newton
w oczach dziecka”
. Na najciekawsze prace głosowali wszyscy uczniowie naszej szkoły. W wyniku głosowania:

I miejsce zajął Iwo Chwalisz uczeń klasy II a,

II miejsce zajęła Pola Chwalisz uczennica klasy IV b,

III miejsce zajął Klemens Rusiecki uczeń klasy I a.


Na początku czerwca w naszej szkole odbył się konkurs o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII klas czwartych. Celem konkursu było utrwalenie nawyku stosowania reguł ortograficznych i rozwijanie umiejętności poprawnego pisania w języku ojczystym. Uczniowie klas czwartych mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanowali zasady ortograficzne.

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobył Dominik Cabaj z kl. IV b.