SPACER DO GALERII

Wychowanie plastyczne to kształtowanie człowieka czułego na wszelkie przejawy piękna. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej rozwijamy ogólną wrażliwość — sprawność w odbiorze wartości estetycznych
w świecie. Kształcimy tolerancję u młodych ludzi i świadomość ważności tradycji wielopokoleniowej. Mając na uwadze takie założenia nasza pani plastyk Halina Dębicka zabrała dzieci na ostatni spacer do Galerii Sztuki Współczesnej.

Wyjście dostarczyło uczniom wielu artystycznych wrażeń.