BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć uczyć bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W dniu 13 września uczniowie klasy I a udali się na spacer, podczas którego utrwalali i doskonalili umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością znaków drogowych oraz sprawnego przechodzenia przez pasy. Korzystając z pięknej pogody uczniowie rozpoznawali poznane na zajęciach drzewa i ich owoce.

Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego unikniemy groźnych sytuacji na drodze. Starajmy się uczulać dzieci na niebezpieczeństwa czyhające podczas przechodzenia przez jezdnię.