PRÓBNA EWAKUACJA

Ewakuację można zdefiniować, jako przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożar, katastrofa budowlana, obecnie również atak terrorystyczny) może wystąpić zagrożenie dla ich życia i zdrowia. 23 września po usłyszeniu trzech dzwonków w odstępach pięciominutowych uczniowie naszej szkoły ustawili się w pary i kierując się do wyjść ewakuacyjnych sprawnie opuścili budynek szkolny. Na miejscu zbiórki nauczyciele klas złożyli pani dyrektor Annie Blajer-Skomro sprawozdanie o liczebności klas. Po dokładnym sprawdzeniu obecności uczniów i pracowników szkoły pani dyrektor zakończyła próbną ewakuację.

Gratulujemy wszystkim osobom obecnym w szkole! W obecnym roku szkolnym próbna ewakuacja trwała zaledwie 3 minuty i 16 sekund.