DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

Dzień Bezpiecznego Komputera przypada na 12 października. Samorząd Uczniowski przypomniał koleżankom i kolegom o tej inicjatywie, która ma na celu:

  • informowanie o zagrożeniach płynących z sieci,
  • promowanie bezpieczeństwa informatycznego.

Zagrożeń związanych z komputerami jest wiele. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa są komputery, które pracują w sieci i mają dostęp do Internetu.

Oto niektóre z zasad bezpiecznego użytkowania komputera:

  1. Korzystaj z zapory połączenia internetowego.
  2. Pobieraj aktualizacje.
  3. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
  4. Używaj silnych haseł.
  5. Przeglądaj sieć Web, zachowując środki ostrożności.
  6. Korzystaj z poczty e-mail w bezpieczny sposób.
  7. Regularnie twórz kopie zapasowe i odtwarzaj dane.

Pamiętamy!

Komputer i możliwości z nim związane to ogromne okno na świat, którego korzystając mądrze, wiele zyskamy. Komputer, może być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości. Doceniając znaczenie komputera w naszym życiu, pamiętajmy jednak o tym co najważniejsze – o nas samych.