UROCZYSTY APEL DLA NIEPODLEGŁEJ

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,
gdzie lasy są i rzeki nasze,
gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie Biały Orzeł na sztandarze”.
Tadeusz Kubiak

W dniu 8 listopada 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie z klasy II a, pod kierunkiem wychowawczyni przygotowali podniosłą i wzruszającą uroczystość, podczas której wybrzmiewały wiersze mówiące o pięknie naszego kraju, a także przypominające jego burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie upragnionej wolności. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej.

Tego dnia uczniowie nosili własnoręcznie wykonane kotyliony.