MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Międzyświetlicowej Olimpiadzie Sportowej. W zawodach wzięli udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Do XX edycji zgłosiło się 14 świetlic z miasta Przemyśla i regionu. Szkoły rywalizowały w dziesięciu konkurencjach. Celem olimpiady jest propagowanie aktywnego wypoczynku, zachęcanie do uprawiania sportu, szerzenie idei olimpijskich, zasady fair play, integracja dzieci z rożnych środowisk.

Naszą świetlicę reprezentowali: Wiktoria Zawadzka, Maciej Ślisz, z klasy II a oraz Hanna Mazur i Mateusz Wawro z klasy III a.

Świetliczakom dziękujemy za sportową postawę.