JĘZYK POLSKI ONLINE W KLASIE VI

Język polski online w klasie VI to, między innymi, interaktywne zadania, gry dydaktyczne, wycieczki po wirtualnych muzeach, przygotowanie prezentacji multimedialnych, plakatów; to również – lapbook (który wykorzystaliśmy do poznania motywów biblijnych).