LEKCJA ORTOGRAFII

Uczniowie klasy drugiej opanowali kolejność liter w alfabecie. Teraz ćwiczą praktyczne zastosowanie alfabetu w pracy z ilustrowanym słowniczkiem ortograficznym. Pracując w grupach odnajdywali wyrazy i wpisywali właściwe litery. Dzieci potrafiły nie tylko znaleźć prawidłowe ilustracje, ale również wyrazy bez obrazków. Zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci do umiejętnego korzystania ze słowniczków oraz nabywanie kompetencji sprawnego pisania. Częsta praca ze słowniczkami pozwoli im ma opanowanie zasad ortograficznych i wdroży do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą książki.