PIERWSZA POMOC

Uczniowie klasy II a wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła pani Marta Derewońko. Drugoklasiści poprzez zabawę w łatwy i przystępny sposób poznali zasady udzielania pomocy poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyli się sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, ułożenia nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych i uciskania klatki piersiowej, łańcucha przeżycia. Dowiedzieli się również jak ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Duże wrażenie na nich zrobił „fantom”, na którym uczyli się podstaw reanimacji. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie ogromny wpływ ma również postawa, pewność co do swoich umiejętności. Dzieci oswajały się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtowały właściwe nawyki. Uczniowie otrzymali książeczki „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Na zakończenie zajęć uczniowie pracując w grupach wykonali plakaty o ratowaniu życia oraz ponownie ćwiczyły nabyte umiejętności.

Oswajanie się z tematyką pierwszej pomocy jest ważne, bowiem przyczynia się do odpowiedniego zachowania w sytuacji zagrożenia i niebezpieczeństwa.