KONKURS ŚWIĄTECZNY

Boże Narodzenie już tuż, tuż. Korzystając z tej świątecznej atmosfery, zachęcam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie szkolnym pt.:  „Anioły parami chodzą, cztery dłonie niech je stworzą”.
Dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, ciocią, wujkiem, siostrą, bratem będą mogli stworzyć pięknego anioła.

Celem konkursu jest:

  • przybliżenie i zainteresowanie uczniów tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,
  • rozwijanie wyobraźni plastyczno-technicznej, wrażliwości estetycznej, własnej ekspresji twórczej,
  • integracja rodzinna.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III,
  • klasy IV- VII.

Regulamin:

  1. Technika prac – przestrzenna.
  2. Każda praca musi być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
  3. Prace należy składać w szkole do dnia 18.12.2020 r. w wyznaczonym miejscu, przy pracowni plastyczno- technicznej (obok szatni).

Powołane Jury dokona oceny prac 21.12.2020 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wręczenie nagród oraz wystawa prac będzie po feriach zimowych. Zdjęcia wszystkich aniołów będą umieszczone na stronie naszej szkoły.