DORADZTWO ZAWODOWE

Od grudnia kontynuujemy zajęcia z doradztwa zawodowego, które w trybie stacjonarnym były organizowane w świetlicy porannej. Obecnie zajęcia mają formę online. Proponujemy ćwiczenia, które w formie zabawy pomogą poznać i rozwijać zainteresowania, mocne i słabe strony, określić predyspozycje zawodowe, poznać zawody, a najstarszym uczniom naszej Szkoły ułatwią w niedalekiej przyszłości wybór ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Zachęcamy wszystkich uczniów do sprawdzania zawartości, przyporządkowanych do każdej klasy, folderów na dysku Google.