LEGENDY POLSKIE

Podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczniowie klasy II a poznawali polskie tradycje i zwyczaje naszych przodków. Dzieci pracując w grupach przybliżały sobie i kolegom legendy warszawskie, toruńskie i krakowskie. Wspólnie czytały, wykonywały plakaty i prezentowały przyswojone treści. Na zakończenie zajęć układały online puzzle związane z legendami. Taka forma pracy dostarczyła im dużo radości i wdrażała do współdziałania.

Zachęcamy wszystkich do czytania baśni i legend, które rozwijają naszą wyobraźnię i kształtują patriotyzm.