FITNESS JUNIOR

Fitness Junior to zajęcia rekreacyjno–ruchowe z elementami gimnastyki, fitness i tanecznej Zumby skierowane dla dzieci i młodzieży. To nauka prostych układów tanecznych z wykorzystaniem przyborów i przyrządów fitness takich jak stepy, trampoliny, flexi-bary , pompony cheerleaderek itp.
Zajęcia rozwijają poczucie rytmu, sprawność fizyczną, koordynację ruchową oraz gibkość. Są atrakcyjną formą aktywności ruchowej promującą zdrowy styl życia oraz kształtującą i rozwijającą kreatywność.
Prowadzący: mgr Elżbieta Niegowska-Śliwiak nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, instruktor Fitness, Official Zumba Instructor. Organizator przedsięwzięć i inicjatyw związanych z aktywnością fizyczną i promocją zdrowego stylu życia (m.in. sześć edycji Przemyskiego Maratonu Fitness).