NIETYPOWA LEKCJA WF-U

9 września uczniowie klas 7a, 7b i 8a w ramach zajęć wychowania fizycznego udali się na przemyską strzelnicę. Po instruktażu udzielonym przez pracownika LOK, wypróbowali swoje siły (oczy) jako strzelcy wyborowi.