OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato,
bo w bajkach tak wiele się dzieje.

29 września 2021 r. w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Podczas wspólnej rozmowy dzieci wykazywały się dużą wiedzą na ten temat. Wiedzą, że czytanie pobudza naszą wyobraźnię, poszerza zasób słów. Sprawia, że łatwiej układamy wypowiedzi pisemne, lepiej radzimy sobie z trudnościami orograficznymi i gramatycznymi. Warto więc czytać głośno i cicho. Głośne czytanie dało dzieciom wiele radości, a słuchaczom wiele przyjemności.

Czytajmy, więc zarówno sobie, jak i innym.