HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 2022

Planowany harmonogram zajęć

GODZ.ROZKŁAD DNIA
PONIEDZIAŁEK
7.30 – 8.30Zbiórka uczestników, przedstawienie rozkładu dnia, zapoznanie z placówką
8.30 – 9.30Gry i zabawy umysłowe i ruchowe
9.30 – 10.20Teatrzyk
10.20 – 10.35Śniadanie
10.35 – 13.00Wyjście: warsztaty ceramiczne
13.00 – 13.30Obiad
13.30 – 14.00Zajęcia i zabawy plastyczne
14.00 – 15.30Zajęcia w grupie zainteresowań – zajęcia sportowe
15.30Pożegnanie grupy
WTOREK
7.30 – 8.30Zbiórka uczestników, przedstawienie rozkładu dnia
8.30 – 9.30Gry i zabawy umysłowe i ruchowe
9.30 – 9.40Śniadanie
9.50 – 12.30Wyjście do kina
13.00 – 13.30Obiad
13.30 – 14.00Quizy
14.00 – 15.30Zajęcia w grupie zainteresowań – zajęcia szachowe
15.30Pożegnanie grupy
ŚRODA
7.30 – 8.30Zbiórka uczestników, przedstawienie rozkładu dnia
8.30 – 8.50Śniadanie
8.50 – 12.30Wyjście: lodowisko
13.00 – 13.30Obiad
13.30 – 14.00Zajęcia plastyczne
14.00 – 15.30Zajęcia w grupie zainteresowań – warsztaty robotyki
15.30Pożegnanie grupy
CZWARTEK
7.30 – 8.30Zbiórka uczestników, przedstawienie rozkładu dnia
8.30 – 10.00Gry i zabawy ruchowe
10.00 – 10.15Śniadanie
10.30 – 13.00Warsztaty muzealne – MZP
13.00 – 13.30Obiad
13.30 – 14.00Zajęcia kreatywne
14.00 – 15.30Zajęcia w grupie zainteresowań – zajęcia szachowe
15.30Pożegnanie grupy
PIĄTEK
7.30 – 8.30Zbiórka uczestników, przedstawienie rozkładu dnia
8.30 – 10.00Gry i zabawy: teatrzyk i pantomima
10.00 – 10.15Śniadanie
10.30 – 13.00Dyskoteka
13.00 – 13.30Obiad
13.30 – 14.00Zajęcia ewaluacyjne
14.00 – 15.30Zajęcia w grupie zainteresowań – warsztaty robotyki
15.30Pożegnanie grupy