200 ROCZNICA URODZIN IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

8 marca przypadała 200 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, gdyż przyszedł na świat 8 marca 1822 r. w Zadusznikach pod Mielcem w zubożałej rodzinie szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Jego życie, działalność, praca związane były między innymi z podkarpaciem. W Bóbrce koło Krosna założył pierwszą na świecie spółkę naftową, a później pierwszą na ziemiach polskich kopalnię ropy naftowej w Ulaszowicach. Na terenie kopalni Bóbrka doskonalił technikę wiercenia otworów wydobywczych, wprowadził do użytku wiertnicę ręczną, a później maszyny parowe do napędu wiertnic. Ignacy Łukasiewicz angażował się w działalność niepodległościową i konspiracyjną, za którą był aresztowany i więziony. Wspierał także finansowo ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Jako filantrop propagował zakładanie sądów, budował szkoły, kościoły, drogi i mosty.

Utworzył Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie. W kopalni Bóbrka założył „kasę bracką” – nowoczesny system ubezpieczeń społecznych robotników. 

Dbał również o rozwój oświaty i kultury oraz edukację pracowników przemysłu naftowego. Za działalność charytatywną papież Pius IX nadał mu tytuł szambelana papieskiego i odznaczył Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Ignacy Łukasiewicz był również posłem na sejm galicyjski IV kadencji w latach 1877-1882.

Zmarł w Chorkówce 7 stycznia 1882 r. w wyniku ciężkiego zapalenia płuc. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zręcinie. 

Młodzież klasy 7a postanowiła w szczególny sposób uczcić tę niezwykłą postać, poprzez przybliżenie osoby I. Łukasiewicza szerszemu gronu, wykonując piękną gazetkę.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w pracę talentów artystycznych!!!