EDUKACJA PATRIOTYCZNA

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Droga do morza” Towarzystwa Projektów Edukacyjnych. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem wystawy on-line „Droga do morza”, filmu „Gdynia – cud gospodarczy” oraz książeczki pt. „Z Józkiem i Figą w podróży do Portu Gdynia”. Podczas zajęć uczniowie wdrażali się do słuchania innych i korzystania z przekazanych informacji, rozwijali motorykę małą, spostrzegawczość, logiczne myślenie. Poznawali wydarzenia historyczne np. zaślubiny Polski z morzem i biogramy ważnych postaci.

Uczniowie poprzez naukę i zabawę kształtowali swoją przynależność i tożsamość narodową.