PROJEKT NEWTON PŁYWA

W ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Program powszechnej nauki pływania „umiem pływać” – nasza szkoła otrzymała środki finansowe na organizację zajęć pływackich dla uczniów klas 1–3. Projekt „Newton w wodzie” ma na celu opanowanie przez dzieci umiejętności pływackich oraz poznanie i przestrzeganie zasad rozsądnego zachowania w pobliżu akwenów wodnych.