WIZYTA W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Klasa II odwiedziła Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego, która w tym roku obchodzi 110 rocznicę powstania. Zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwsza polegała na przybliżeniu wyposażenia znajdującego się w karetce. Druga część to zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora, dostępnego w 30 miejscach w Przemyślu. Zajęcia te uważamy za jedne z najcenniejszych wśród naszych dotychczasowych wyjść w ciekawe miejsca w naszym pięknym mieście. Dziękujemy!