DOBRY KOLEGA

Klasę III odwiedziła pani pedagog. Przeprowadziła rozmowy i zajęcia warsztatowe o zachowaniu i cechach dobrego kolegi. Wspólnie z uczniami stworzyła słoneczko z wyrazami określającymi dobrego kolegę. To były ciekawe i pouczające zajęcia.