W KOSMOS Z KLASĄ

Uczniowie klasy III zakończyli realizację projektu Uniwersytetu Dzieci – W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat? Realizowane treści, filmy i doświadczenia wzbogacały wiedzę podręcznikową, a lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie na zajęciach wchodzili w role badaczy wiedzy. Szczególnie ważne były doświadczenia, możliwość pracy w grupach i nauka wzajemnej odpowiedzialności za wyniki pracy.

Kolejne moduły projektu przyczyniały do:

  • rozbudzania dziecięcej ciekawości,
  • rozwijania umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy, logicznego i twórczego myślenia,
  • kształtowania kompetencji społecznych i emocjonalnych, uczenia się empatii i współpracy.

W nagrodę za wspaniałą pracę uczniowie otrzymali dyplomy.