SZKOŁA NEWTON Z WIZYTĄ W ITALII

Poniżej fragment tekstu ze strony naszego włoskiego partnera Istituto Comprensivo „Giovanni Paolo II-S.M. De Marinis”, ( w oryginale):

…” Benvenuti da noi!!!
Oggi grande festa alla De Marinis per l’arrivo dei colleghi polacchi e dei loro alunni provenienti dalla Newton Primary School di Przemyśl (Polonia), giunti da noi grazie allo scambio culturale promosso dal progetto Erasmus+”…

A w tłumaczeniu:

…” Witamy u nas!!!
Dziś wielka impreza w De Marinis z powodu przyjazdu polskich kolegów i ich uczniów ze Szkoły Podstawowej Newton w Przemyślu (Polska). Grupa trafiła do nas dzięki wymianie kulturalnej promowanej w ramach projektu Erasmus+”…