NASZE SYMBOLE NARODOWE – KONKURS Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie klas I-IV brali udział w zabawie konkursowej Nasze symbole narodowe. W zabawie tej nasi uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą o polskich symbolach narodowych, ale również sprytem i refleksem, ponieważ należało przechodzić od stacji do stacji i – udzielając poprawnych odpowiedzi na pytania – utworzyć wskazany ciąg liczb. Uczniowie klasy III najszybciej i poprawnie za pierwszym razem udzielili odpowiedzi, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce. Uczniowie klasy I dzielnie wywalczyli miejsce drugie, a zaraz za nimi klasa IV. Wszystkim uczestnikom i kibicom wybornie smakowały cukierki, którymi zostali obdarowani za wspaniałą rywalizację.