DZIEŁO NA DESCE – CO TO SĄ IKONY?

Uczniowie klasy 5a wybrali się w czwartek, 9 lutego, do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na warsztaty, aby dowiedzieć się więcej o ikonach. Na lekcjach historii w szkole mowa była o Bizancjum, skąd ikony wywodzą się, a teraz uczniowie mogli w muzeum podziwiać kolekcję ikon oraz usłyszeć o technice ich tworzenia, a dokładnie pisania.

Dzieci, zaopatrzone w potrzebne materiały, z wielkim zaangażowaniem zabrały się do wykonywania swoich prac. Co wcale nie jest takie proste. Najpierw skopiowali według matrycy kontury obrazu, a następnie nakładali kolory, a ile bałaganu przy tym zrobili. A ile zabawy w tworzenie nowych kolorów było i radości z uzyskanych rezultatów. Choć ikony pisane są według kanonu, to nasi uczniowie stworzyli własny kanon kolorów. Jeszcze tylko ostatnie poprawki i arcydzieła gotowe.