DZIEJE SIĘ W SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY!

13 lutego 2023, na zaproszenie doradcy zawodowego z naszej szkoły, gościliśmy online Pana Dyrektora Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania bogatej oferty edukacyjnej ZSI, począwszy od Liceum Ogólnokształcącego z innowacją psychologia – pedagogika – coaching, poprzez klasy Technikum w specjalnościach: technik informatyk z innowacjami e-sport, robotyka, inteligentne budynki, cyberbezpieczeństwo, programowanie, technik przemysłu mody z innowacją stylizacja-wizaż-kosmetologia, technik weterynarii z innowacją zooterapia i grooming, technik architektury krajobrazu z innowacją komputerowe projektowanie terenów zieleni z elementami fotografii, technik fotografii i multimediów z innowacją pilotaż dronów.