AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy I uczestniczyli w XIV edycji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program obejmował tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Uczniowie realizowali zajęcia w oparciu o materiały opracowane przez metodyka i opiniowane przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji. Poszerzali swoją wiedzą o bezpieczeństwie oglądając filmy, rozwiązując zagadki, wykonując lapbooki i wiele ciekawych prac. Uczyli się radzenia sobie w trudnych chwilach i sytuacjach zagrażającym bezpieczeństwu i życiu. Na zakończenie zajęć wykonali online Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.