W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI

Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki 2022/23 to kolejny projekt, który realizowali uczniowie klasy I a.

Celem programu było ukazanie dzieciom, jak wykorzystywać umiejętności zdobyte w szkole w codziennych sytuacjach. Pierwszaki spacerując przypominały sobie zasady ruchu drogowego i zwracały uwagę na elementy matematyczne na drodze. Uczniowie poznawali zawód krawca jednocześnie projektując ubrania i dokonując pomiarów ciała rówieśnika. Pakowali prezenty – odmierzając właściwą ilość papieru i wstążki. Odkrywali związki matematyki z muzyką wykonując pomoce do edukacji muzycznej. Dostrzegali jak ważne są umiejętności planowania, porządek, rytm i symetria w architekturze. Planowali wycieczkę do kina z uwzględnieniem takich pojęć matematycznych jak: data seansu, czas potrzebny na zrealizowanie wycieczki, cena pojedynczego biletu, cena dla całej grupy, koszty dodatkowe. Wyszukiwali w Internecie informacje i planowali karmienie wybranego zwierzątka biorąc pod uwagę ilość potrzebnego pożywienia, częstotliwość karmienia, średnią cenę pożywienia. Odwiedzili Skwer nad Sanem i wykonali jego plan.

Uczniowie nie tylko poszerzali swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, ale również uczyli się uważnej obserwacji i współpracy w grupach.