ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH W KLASIE DRUGIEJ

Czytanie dzieciom książek jest ważne i cenne. Budzenie zainteresowań czytelniczych w klasie drugiej polegało na takiej pracy z lekturą, że zachęcało do czytania samodzielnego, szczególnie dla przyjemności, a nie obowiązku.

Miało skłaniać dzieci do własnej refleksji, wprowadzać w świat rzeczywistości literackiej.

W organizację zajęć warsztatowych do współpracy zostali zaproszeni Rodzice uczniów i Dziadkowie, aby wspólnie dyskutować na temat wybranych książek. Spotkania takie odbywały się raz w miesiącu, trwały cały bieżący rok szkolny. W pracy z lekturą uwzględniano też twórcze działania dzieci.

Uczniowie wraz z wychowawczynią bardzo serdecznie dziękują wszystkim zaproszonym Gościom za zaangażowanie i budzenie zainteresowań czytelniczych w drugiej klasie.