TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych zapisem swojego dziecka do kontaktu z sekretariatem szkoły w godzinach pracy sekretariatu osobiście lub telefonicznie 166705420.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych TUS?

TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Czego uczy TUS?

Podstawowe umiejętności prospołeczne:

Kontrola mimiki, tonu głosu, postawy ciała. Adekwatny kontakt wzrokowy. Wybór tematów oraz wspólnych aktywności. Praca nad „pierwszym wrażeniem”.

Wspólna zabawa

Wybór aktywności. Wspólna zabawa zabawkami, zmiana zabawy, kończenie zabawy. Zapraszanie/dołączanie do zabawy. Kompromis. Nauka przegrywania.

Emocje i strategie radzenia sobie z emocjami

W jaki sposób odczuwam i wyrażam daną emocję? Jak reagować na emocje innych osób? Jak zareagować, gdy moje zachowanie negatywnie wpłynęło na drugą osobę? Strategie rozładowywania napięcia i radzenia sobie ze złością (elementy treningu zastępowania złości).

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Jak rozpocząć/podtrzymać/ zakończyć rozmowę? Jaki jest właściwy czas na rozmowę? Jakie pytania można zadać? Mowa ciała w rozmowie – po czym poznać komunikaty nadawane przez inne osoby? Jakie komunikaty najczęściej nadaję? Ćwiczenie dialogu, pytań zwrotnych, komunikatu „ja”.

Trudne sytuacje w szkole i poza nią

Reagowanie na zaczepki, podpuszczanie. Reagowanie w sytuacji trudnej poza domem. Konflikty – jak je rozpoznać i rozwiązać. Strategie wygaszania konfliktów.