ZABAWA NA LEKCJACH ETYKI

W centrum nauczania etyki jest człowiek i świat wokół niego. Zabawa i nauka są od początku życia człowieka ściśle ze sobą powiązane. Bez zabawy nie ma nauki. Zabawa jest powiązana z wyzwaniem, przełamaniem własnych oporów, stratą, rozczarowaniem i radością; krótko mówiąc: człowiek uczy się być człowiekiem. Na lekcjach etyki zabawa i nauka są ściśle ze sobą związane. Podczas mądrej zabawy zdobywa się nowe cenne doświadczenia, które są następnie omawiane na lekcji. Uczniowie mają możliwość szczególnego spojrzenia na siebie, nauczenia się poznawania innych, samokontroli, samodzielności oraz współpracy w grupie.