OPOWIEŚCI Z NARNII

Uczniowie klasy 5 stanęli przed niecodziennym zadaniem – opracowania gry planszowej na podstawie lektury. Celem zajęć (pracowaliśmy na lekcjach języka polskiego) było nie tylko sprawdzenie znajomości treści omawianej lektury obowiązkowej, ale także kształcenie samodzielności i kreatywności uczniów. Efekty pracy były zaskakujące!