STOWARZYSZENIE „AD ASTRA”

Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę im. I. Newtona jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „AD ASTRA” z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 7/1, 37–700 Przemyśl, NIP: 795 253 17 19.

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju edukacji i kultury wśród społeczności lokalnej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, upowszechniania innowacyjności w szerokim tego słowa znaczeniu,
 2. Działanie na rzecz promocji kultury i edukacji,
 3. Prowadzenie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych mających na celu podwyższanie standardów edukacji,
 4. Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji obywatelskiej,
 5. Działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększania aktywności obywatelskiej,
 6. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw prodemokratycznych,
 7. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, tworzenia, wprowadzania, upowszechniania innowacyjności metod z dziedziny edukacji,
 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
 9. Promowanie języków obcych i poznawanie innych kultur,
 10. Popieranie i popularyzacja inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego – promocja regionu,
 11. Poprawa stanu zachowania zabytków,
 12. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,
 14. Działania na rzecz poprawy warunków życia dzieci.