STROFY O OJCZYŹNIE

Dnia 23 listopada odbył się szkolny Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie, podczas którego nasi zdolni uczniowie z klasy III a, klasy IV a, IV b zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej. Recytatorów oceniało jury w składzie: pani dyrektor Anna Blajer-Skomro, pani Maria Woś, pani Edyta Szemlet, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Członkowie jury mieli niełatwe zadanie z wyborem najpiękniejszych recytacji. Oto wyniki:
I miejsce – Lena Gaweł klasa IV a,
II miejsce – Maria Kowalczyk klasa III a,
III miejsce – Filip Skawina klasa IV a.
Recytacjom przysłuchiwali się uczniowie klas III- V, nad całością czuwała polonistka – pani Alina Stec.
Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!