PROGRAM AUTORSKI „ODKRYWAĆ MUZYKĘ’’ W KLASIE PIERWSZEJ

Od września 2018 roku w klasie pierwszej realizowany jest program autorski „Odkrywać muzykę”. Wszyscy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Program został opracowany przez Bogusławę Szymańską.

Edukacja muzyczna dziecka w klasie pierwszej ma bardzo ważne znaczenie. To jeden z kierunków, który rozwija percepcję słuchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Śpiew to podstawowa forma ekspresji. Wpływa pozytywnie na fizyczny rozwój dziecka, wzmacnia aparat głosowy, dotlenia organizm, wyzwala naturalną potrzebę ekspresji, wpływa dodatnio na system nerwowy.

Dzieci podczas zajęć grają na instrumentach perkusyjnych, śpiewają oraz bardzo dobrze się bawią. Na zajęciach gościliśmy uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu, którzy zapoznawali nas
z różnymi instrumentami. Słuchaliśmy różnych utworów w ich wykonaniu.