DZIEŃ OTWARTY

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu oraz Grono Pedagogiczne zapraszają na Dzień Otwarty w dniu 2.03.2019 r.

W programie:
9.00 – 9.45 zajęcia integracyjne
9.45 – 10.00 zajęcia językowe
10.30 – 10.45 poczęstunek (pizza) 
10.45 – 11.30 zajęcia plastyczne
11.30 – 12.00 zajęcia sportowe