KONCERT „PRZEMYSKIE DZIECI W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II”

Już po raz dziewiąty pod pomnikiem Jana Pawła II w Przemyślu, 16 października 2019 r. o godzinie 16.00 odbył się koncert poświęcony pamięci papieża Polaka. Uczestnikami koncertu były dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli. Uczniowie naszej szkoły po raz piąty brali w nim udział. Dzieci z klasy II a zaśpiewały piosenkę do wiersza Juliusza Słowackiego „Słowiański papież”. Za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami.