ZJAWISKO HEJTU

W dniu 12 grudnia rodzice naszych uczniów uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem – Panią Joanną Bielówką. Spotkanie miało na celu uświadomienie rodzicom, w jakim stopniu ich dzieci mogą funkcjonować w rzeczywistości wirtualnej oraz wesprzeć ich sytuacji doświadczania przez dziecko zjawiska hejtu. Media społecznościowe Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat to przestrzenie gdzie młodzi ludzie mogą wymieniać się zdjęciami, spostrzeżeniami oraz różnymi komentarzami. Dla młodych ludzi najważniejsza jest akceptacja ze strony grupy rówieśniczej. Rodzice powinni zaakceptować ten fakt i nauczyć się korzystać z mediów społecznościowych oraz zrozumieć problem hejtu – może on dotknąć każde dziecko. Konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo poważne.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z materiałami dostępnymi
u wychowawców „Jak radzić sobie w sytuacji doświadczania przez dziecko zjawiska HEJTU”.