„SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ”

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie spędzają dużo czasu po zajęciach lekcyjnych. Staramy się, aby był on dla nich przyjemny.
W tym roku szkolnym dzieci w dużej części spędzają go na sportowo.
W poniedziałki i wtorki pod okiem pani Marty i pani Renaty organizowane są konkurencje sportowe, w których uczestniczą chętne dzieci np.: zespołowa gra w kręgle, dwa ognie. Uczniowie podjęli również wyzwanie, którym są skoki przez skakankę. Początkowo nieśmiało, ale 
z biegiem czasu skakanki poszły w ruch. Skaczą prawie wszyscy, różnymi stylami. Z tej to okazji, w grudniu został zorganizowany konkurs „Skoki przez skakankę” na czas. Uprzejmie informuję, że osobami, które stanęły na podium są:

Klasa I- Alan Brzyski, Paulina Pilawa, Karol Grzywacz

Klasa II – Julian Mikuła, Lena Komorska, Mateusz Kijanka

Klasa III – Mikołaj Stasiuk, Julia Mucha, Mateusz Wawro

Dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Zwycięzcom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Zachęcamy jednocześnie wszystkich uczniów do skakankowych skoków.